Når Lynghøj/Arenfeldt laver teambuilding og workshops for firmaer, er det med udgangspunkt i jeres ønsker. Samarbejde i større og mindre hold er dagens vigtigste lektion, for i kor er man afhængig af de andre i stemmegruppen. 

Ergoterapeutforeningen 2018

Vi garanterer en sjov og lærerig dag med masser af grin, sang og udfoldelse på slap line. Vi ved, at hver fugl synger med sit næb, og vi sørger for, at melodierne er let tilgængelige, og ligger i et leje, så alle kan være med. Repertoiret er små, lette melodier og kanons, simple spirituals og gospelsange, der kan være 2- til 4-stemmige alt efter jeres niveau.

Længden af arrangementet og antallet af deltagere kan varieres alt efter jeres ønsker og behov. Der kan være 10 medarbejdere, der synger sammen i 45 min., eller 600 medarbejdere, der synger sammen en hel eftermiddag. Det er alt sammen op til jer.

Vi har tidligere bl.a. lavet teambuilding/workshops for 600 mand, fordelt i “små” hold af 150 med efterfølgende fælles afslutning (CFU Sjælland), for 450 skolebørn og lærere til et stort fællesarrangement (Tallerupskolen, Tommerup St.) og for 20 mand i Lægehuset i Nr. Lyndelse ved en personalefest.